Honninger søges til nyt projekt

28. juni 2023

Du kan være med til at udvikle dansk biavls muligheder for at producere sortshonninger og flydende honning.

Et nyt 3-årigt projekt i Danmarks Biavlerforening vil fokusere på honningkvalitet, honningens krystallisering og pollenindhold. Vi har i den forbindelse brug for hjælp fra biavlere, der kan levere honninger, som er interessante i forhold til pollenindhold eller deres evne til at holde sig flydende.

Pollenindhold
Til udvikling af nyt mikroskoperingssystem til genkendelse af pollenindhold i honning søger vi honninger, som vurderes at være trukket på specifikke planter.

Dette kan eksempelvis ske ved, at du indsamler honning fra en relativt afgrænset periode på max. 14 dage (gerne flere perioder, men med høst undervejs). For at få så ensartet honning som muligt, er det nødvendigt at tilsætte nye tavler (1-3 stk), lige inden interessante planter blomstrer, for derefter at høste disse tavler isoleret fra de øvrige tavler. Vandprocenten er underordnet i forhold til projektet, så tavlerne må gerne høstes, inden honningen er inddampet og forseglet. Honningen kan skrabes af tavlerne og hældes gennem en finsi for at undgå store mængder voks. Det er desuden vigtigt at undgå indhold fra pollenceller, da det vil forstyrre analyserne. Du bedes notere beskrivelse af nærområdet om bigården, og hvilke vigtige trækplanter, der blomstrer på det givne tidspunkt.

Hvis du på anden måde vurderer, at du har honning fra specifikke planter – f.eks. fra bestøvning af særprægede/usædvanlige planter – så er vi også meget interesserede i en prøve af din honning. Dette gælder også selvom det er indsamlet over længere tid.

Honning og krystallisering
Har du honning, du har erfaring med, holder sig flydende i længere tid, er vi meget interesserede i en prøve af din honning. Her vil vi analysere honningens krystalliseringspotentiale.

Vi vil analysere honningen for glukose/fruktose, samt nogle af de andre parametre, der har betydning for krystallisering. Herudover vil vi undersøge, hvor hurtigt den krystalliserer under kontrollerede forhold. På den måde skal vi blive klogere på, hvilke typer af honning, der kan holde sig flydende længst tid.

Vil du medvirke?
Har du honning, som er relevant i forhold til en af ovenstående undersøgelser, så skal du udfylde dette spørgeskema. Herefter vi vil kontakte dig, hvis vi vurderer, at din honning egner sig til vores projekt.

For alle honninger gælder, at vi skal bruge ca. 500 g af honningen. Vi har desværre ikke mulighed for at dække porto, men til gengæld for dit bidrag til projektet håber vi at kunne sende dig interessante informationer om din honning.

Vær opmærksomhed på, at der er tale om et udviklingsprojekt. Derfor kan vi ikke garantere for resultaterne. Vi arbejder med projektet hen over efteråret/vinteren, så der kan gå noget tid, inden du vil få besked om resultaterne.