I dag er det Biernes Dag

20. maj 2022

For at sætte fokus på biernes vanskelige kår og deres vigtige rolle som bestøvere, besluttede FN i 2017 at udråbe den 20. maj som international Biernes Dag. Siden 2018 har vi derfor kunnet fejre Biernes Dag.

 

Over de seneste 50 år er landbruget på verdensplan blevet mere afhængige af bestøvere, da produktionen af bestøverafhængige afgrøder er firedoblet. FAO, som er FN´s landbrugs- og fødevareorganisation, anslår, at 100 afgrødetyper udgør 90 procent af verdens fødevarer – af disse er 71 bi-bestøvede. Værdien af biers og andre insekters bestøvning af afgrøder er blevet vurderet til mellem 421 og 690 mio. kr. årligt i Danmark. Dette beløb er sandsynligvis lavt sat, da insektbestøvning betyder mere for udbyttets størrelse, kvalitet og holdbarhed end hidtil antaget.

Hertil kommer værdien af insekternes bestøvning af naturens vilde planter – en værdi som ikke kan gøres op i kroner og øre, men som medvirker til at sikre mangfoldigheden af vilde planter, og til at sikre føde til fugle og vildt.

 

Samtidig er bierne – både honningbier, humlebier og enlige bier – under et kraftigt pres. Det er nemlig et mere og mere ugæstfrit landskab de lever i. Bierne lever i et miljø præget af mangel på blomstrende planter og egnede redesteder. Samtidig udsættes bierne for en række sprøjtemidler.

 

Danmarks Biavlerforening har udgivet hæftet ”Bivenlig – Inpiration og viden”, som giver anbefalinger til, hvordan vi alle kan være med til at give bierne en hjælpende hånd – ikke kun på Biernes Dag, men hver dag.

 

Du finder ”Bivenlig – Inspiration og viden” på www.bivenlig.dk

 

Du kan læse mere om Biernes Dag på https://www.fao.org/world-bee-day/en/