Minister åbner mulighed for mere præcis mærkning af udenlands honning

23. oktober 2020

Danmarks Biavlerforening har i en periode arbejdet for nye og mere præcise regler for mærkning af honning. Det skal fremgå præcis hvilke lande honningen kommer fra, så forbrugere ikke vildledes til at købe udenlandsk honning, når de vil købe dansk honning.

På honning skal det generelt anføres, hvilket land honningen kommer fra. Men når honningen er en blanding af honning fra forskellige lande, så kan der blot anføres: ”Blanding af honning fra EU” eller ”Blanding af honning fra lande i og uden for EU”.

Disse betegnelser giver anledning til forvirring hos forbrugerne, der ofte vildledes af en danskudseende etiket, og i forvirringen forstår de ikke at honningen ofte er importeret fra Ukraine eller Sydamerika. Derfor anbefaler Danmarks Biavlerforening at honning mærkes klart og tydeligt med oplysning om hvilke lande honningen kommer fra. Et forslag som foreningen har fremført ved flere forskellige lejligheder.

Danmarks Biavlerforening har tidligere på året i samarbejde med EU’s øvrige biavlsorganisationer været i kontakt med EU’s kommissær for sundhed og fødevaresikkerhed Stella Kyriakides. Kommissæren har oplyst, at medlemslande i EU gerne på nationalt niveau må fastsætte strammere regler for mærkning af honning, end det der kræves af EU’s honningdirektiv.

Fødevareminister Mogens Jensen (S) har i et svar til fødevareordfører Erling Bonnesen (V) netop svaret, at ministeren vil se på mulighederne for, at Danmark går foran med en mere præcis mærkningsordning. I svaret fra ministeren fremgår det: ”Jeg vil undersøge mulighederne for at Danmark kan fastsætte tilsvarende nationale regler, som Spanien har gjort, som indebærer at honning som er blandet af honning fra forskellige oprindelseslande skal mærkes med de pågældende oprindelseslande”.

Samtidig åbner ministeren for at reglerne på længere sigt, også bør strammes på EU-niveau: ”Det er min opfattelse, at der er uhensigtsmæssigheder i de gældende regler om oprindelsesmærkning af honning, og regeringen støtter derfor en revidering af reglerne og vil arbejde aktivt for klarere og mere gennemsigtige regler for oprindelsesmærkning for honning”.

Biavlere i Danmark er hårdt ramt af manglende afsætning af dansk honning, hvilket i øjeblikket er anledning til, at flere store biavlere lukker. Dette kan få alvorlige konsekvenser for bestøvningen i landbruget. En mere præcis mærkning af honning skal gøre det lettere for forbrugerne at vælge dansk honning.

 

Du kan læse ministerens svar her:

Svar om ændring af regler i Danmark.

Svar om ændring af regler i EU.

 


Danmarks Biavlerforening anbefaler nye
regler for mærkning af honning, så det
bliver mere tydeligt, hvilke lande
honningen kommer fra.

 

 

 

 

 


Skrevet af: Rune Havgaard Sørensen