NAM NAM TIL BIERNE – MED TILSKUD

12. marts 2015

TILSKUD

NaturErhvervstyrelsen har åbnet for ansøgninger om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger. Ordningen indebærer bl.a., at det er muligt at få dækket 60% af de tilskudsberettige udgifter. Der er i alt afsat 15,1 mio. kr. for 2015, hvoraf de 12,1 mio. kr. er tiltænkt kollektive projekter, dvs. projekter ansøgt af foreninger eller sammenslutninger med mindst syv ejere eller forpagtere af de landbrugs- og naturarealer, hvorpå beplantningsprojektet ønskes etableret.

Kender du foreninger eller sammenslutninger, som kunne tænkes at være interesseret i at hjælpe bierne, så gør dem opmærksom på, at det frem til 1. april er muligt at søge om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantning. Du kan også kontakte de lokale ejere eller forpagtere af landbrugs- og naturarealer, og høre, om ikke de kunne tænke sig, at hjælpe bierne.

I 2014 var der stor interesse for projekter, der kan komme bierne til gavn. Ifølge NaturErhvervstyrelsen vil der på baggrund af 2014-ansøgningerne i de næste par år blive etableret ca. 190 km hegn og 60 ha småbeplantninger, hvoraf størstedelen vil være etableret med tiltag til gavn for bierne. Vær opmærksom på, at ansøgningsfristen er den 1. april i år.

Du kan læse mere om ordningen på NarturErhvervstyrelsens hjemmeside, hvor der blandt andet ligger en vejledning.


Skrevet af: Danmarks Biavlerforening