Ny minister er også biavlens minister

19. november 2020

Rasmus Prehn (S) er i dag tiltrådt som Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, og dermed også minister for biavlen.

Efter Mogens Jensen (S) i går valgte at trække sig som minister, blev Rasmus Prehn i dag udpeget som Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Dermed opdeles det tidligere ministerium, og Miljøministeriet vil fremover være et selvstændigt ministerium.

Danmarks Biavlerforening ser frem til at samarbejde om biernes vilkår, biernes vigtige bestøvning og biernes produkter. Dette sker bl.a. med mere end 6000 medlemmer, der hver dag arbejder for at forbedre betingelserne for bierne i Danmark, indsamle observationer og sikre en sund biavl i Danmark.

Men Danmarks Biavlerforening gør også opmærksom på, at en del af landets biavlere er økonomisk ramt af svigtende afsætning på honningmarkedet, og bierne er udfordret på deres levevilkår i en gad, så biavlerne den seneste vinter oplevede det største vintertab i 10 år, hvor hele 22 % af landets bifamilier døde.

Ministeren opfordres derfor til at fortsætte arbejdet med en ændring af reglerne, så det både i Danmark og på EU-niveau bliver tydeligt for forbrugerne hvilke lande honningen er produceret i. Desuden opfordres ministeren til at arbejde for at få blomsterne og redestederne for de vilde bier tilbage i landskabet.


Skrevet af: Rune Havgaard Sørensen

Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Rasmus Prehn (S)
Pressefoto: Steen Brogaard.