Nye muligheder for økologisk biavl

16. marts 2017

Fra 1. marts 2017 er nye regler om økologisk biavl trådt i kraft. Selvom det ikke er blevet som vi ønskede, har det forbedret mulighederne for at producere økologisk honning, da arealet hvor der kan drives økologisk biavl er udvidet. Det er nu også muligt at drive økologisk biavl med styroporstader. Går du med overvejelser om, at omlægge til økologisk biavl, så skal du være opmærksom på, at ansøgningsfristen hvert år er 10. april. Du kan læse mere om indholdet i de nye regler i Danmarks Biavlerforenings faktaark.

En af de vigtige parametre for at blive godkendt til økologisk biavl er placeringen af bigården. Inden for en radius af tre kilometer fra bigården, skal 95% af nektar og pollenkilderne bestå af økologiske afgrøder, vild bevoksning eller bevoksning på arealer, som bliver behandlet efter miljøskånsomme metoder. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har offentliggjort et kort, der kan vejlede kommende økologiske biavlere om, hvor økologisk biavl forventes at kunne godkendes i 2017. Ændringer kan forekomme når landmændenes indberetninger ligger klar, det endelige kort er først klar efter 21/4 altså efter ansøgningsfristen. Kortet er således et hjælpeværktøj til dig som biavler, så du kan se, om der kan forventes mulighed for økologisk biavl i 2017 i dit nærområde. Se det vejledende kort her.

Der er udarbejdet et særligt skema, som skal bruges, når du ansøger om at få placeringen af økologiske bigårde godkendt. Skemaet skal hvert år udfyldes og indsendes til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Økologiadministration på e-mail jordbrugskontrol@lfst.dk senest den 10. april. Du kan downloade skemaet her.

Hvis du ikke er autoriseret til økologisk jordbrugsproduktion i forvejen, så skal du sammen med skemaet om bigårdenes placering også sende en ”Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion”. Danmarks Biavlerforening tilbyder gratis at gennemgå din autorisationsansøgning, derudover skal den godkendes og underskrives af en autoriseret økologikonsulent. Danmarks Biavlerforening har foreløbig indgået aftale med Økologisk Rådgivning om udførelse af dette og betaling under rimelige vilkår.

Danmarks Biavlerforening har i den forbindelse med regelændringerne oprettet hjemmesiden http://www.okobiavl.dk. Siden vil løbende blive udbygget med information om økologisk biavl. Biavlere med interesse i at lægge om til økologi, opfordres til at tilmelde sig Danmarks Biavlerforenings Erfagruppe for biavlere, der overvejer etablering af økologisk biavl, ved at sende en mail til konsulent Ole Kilpinen på olek@biavl.dk.


Skrevet af: Rune Havgaard Sørensen