Nyt læringsmateriale til folkeskoler

03. februar 2022

I dag udkommer et nyt spændende undervisningsmateriale til skolernes 2. – 4. klassetrin. Materialet, som er udarbejdet af Lidl og Danmarks Biavlerforening, skal gøre elever klogere på biers livsbetingelser og deres store betydning for bestøvning af afgrøder.

Nyt undervisningsmateriale fra Danmarks Biavlerforening og Lidl skal gøre landets folkeskoleelever klogere på biers livsbetingelser og deres store betydning for bestøvning af afgrøder. Undervisningsmaterialet, som både indeholder læringshæfte, opgaveark, poser med frø til udsåning og selvfølgelig en lærevejledning, er målrettet 2.-4. klassetrin og kan bestilles gratis af skoler.

I materialet lærer man om humlebierne, honningbierne og de enlige bier. Læringshæftet indeholder viden om, hvad en bi er, om vores forskellige bier, om hvordan de lever, hvad de har behov for, hvad der truer dem, biernes bestøvning, og hvad man kan gøre for at hjælpe dem.

Læringshæftet er lavet med udgangspunkt i temahæftet “Bivenlig – Inspiration og viden”, der udkom fra Danmarks Biavlerforening i maj 2021. I det nye undervisningsmateriale er indholdet omskrevet, så det passer til elever i 2.-4. klassetrin.

Som supplement til læringshæftet er udarbejdet et opgavehæfte med 10 læringsark, som skal understøtte den viden, eleverne opnår gennem faghæftet, og på at gøre den mere praktisk. Mange af opgaverne leder til, at eleverne kommer ud og oplever bierne fysisk. Opgavearkene indeholder både opgaver, der kan laves i klasseværelset, og opgaver af mere kreativ art, der skal laves uden for.

Du kan downloade læringshæftet her.

Du kan downloade opgavehæftet her.

Du kan downloade lærervejledningen her.

Skoler kan bestille materialet som klassesæt, som – efter først-til-mølle – kan bestilles gratis på:  https://laeringskit-lidlsbidrag.dk

Et klassesæt indeholder:

  • 20 x læringshæfter
  • 20 x opgavehæfter
  • 20 x frøposer
  • 1 x lærervejledning
  • 1 x Bivenlig magasin

Materialet udgives som en del at et større samarbejde mellem Danmarks Biavlerforening og Lidl, hvor der er udarbejdet tre overordnede fokusområder, hvor Lidl kan gøre en indsats for at styrke den biologiske mangfoldighed i Danmark:

1.    Lidls sortiment skal blive endnu mere bi- og insektvenligt. Det betyder et endnu større udvalg af blandt andet dansk honning, økologiske varer og bi- og insektvenlige planter til haven.

2.    Lidl vil skabe flere naturlige levesteder og fødekilder for bier og andre insekter ved kædens butikker og lagre i Danmark. Fx vil der ved udgangen af 2025 være flere naturlige områder med træer, blomster og planter til gavn for biodiversiteten ved op til 25 % af alle Lidls butikker i Danmark, hvor det er muligt.

3.    Lidl vil sætte fokus på læring og oplysning ved at sprede budskabet om biers og andre bestøvende insekters afgørende betydning for bevarelse af vores økosystemer, biodiversitet og ikke mindst madforsyning i Danmark og resten af verden.


Skrevet af: Rune Havgaard Sørensen

Download materialet her:

Du kan downloade læringshæftet her.

 

Du kan downloade opgavehæftet her.

 

Du kan downloade lærervejledningen her.

 

Skoler kan bestille materialet som klassesæt, som – efter først-til-mølle – kan bestilles gratis på:  https://laeringskit-lidlsbidrag.dk