Nyt nummer af Tidsskrift for Biavl på vej til dig

20. februar 2019

Så er årets anden udgave af Tidsskrift for Biavl på vej ud til Danmarks Biavlerforenings medlemmer. Februar-udgaven omdeles i disse dage, og sammen med tidsskriftet modtager du temahæftet “Varroatolerance i Danmark – de første skridt”.

I dette nummer sættes blandt andet fokus på vokssituationen i Danmark. Forfalsket voks, i form af iblanding af f.eks. paraffin, er en ny problemstilling i Europa. Danmarks Biavlerforening har derfor undersøgt om den danske vokspulje.

I en anden artikel kan du læse hvad de gamle kogebøger fortæller om brugen af honning. Kogebøger fra 1600- og 1700-tallet viser nemlig at honnings anvendelse og betydning har ændret sig.

Det samlede indhold i Tidsskrift for Biavl 2/2019 ser således ud:

  • Uvurderligt klister
  • Orientering
  • Månedens arbejde
  • Bekæmpelse af varroa udløser innovationspris
  • Det uforfalskede danske voks
  • Hvad de gamle kogebøger fortæller
  • Fokuseret varroabekæmpelse (2. del)
  • Annoncer
  • Møder & generalforsamlinger
  • Sølvnåle

 

Temahæftet “Varroatolerance i Danmark – de første skridt”

Varroatolerance har indtil nu ikke været en del af dansk dronningeavl. Tiden er nu inde et fælles avlsarbejde omkring varroatolerance, da det i længden ikke er holdbart med gentagne behandlinger. I temahæftet giver bud på, hvordan arbejdet kan gribes an. Det er nødvendigt at det sker på tre niveauer, nemlig videnskabelige toleranceprojekter, en praktisk model for dronningeavlerne og endelig den almindelige biavler, som skal tage et ansvar for egne bier. Det er vores ønske at der fremadrettet arbejdes for mere varroatolerante bier i dansk biavl. Vi betragter dette temahæftet, der udkommer som et tillæg i denne måned, som det første skridt i en lang, men nødvendig, proces.

 

Får du ikke Tidsskrift for Biavl?

Hvis du endnu ikke er medlem, eller hvis du endnu ikke har betalt dit kontingent, så kan du betale dit medlemskab på Bishoppen.


Skrevet af: Rune Havgaard Sørensen