SOLEN SKINNEDE UDE OG INDE

09. april 2016

SOLENSKINNEDE

Lørdag den 9. april holdt Danmarks Biavlerforening sin årlige generalforsamling, der bar præg af at det i år er foreningens 150 års jubilæum. Generalforsamlingen fik da også en festlig begyndelse, da den blev indledt af Danmarks Biavlerforenings stifter A.C. Andersen (i skikkelse af skuespiller Torben Iversen).
Generalforsamlingen blev holdt i god ro og orden og der var stor tilfredshed og opbakning fra de delegerede til det forgangne års mange aktiviteter. Budgettet for 2017 blev gennemgået og vedtaget. Således bliver kontingentet for 2017 på 710,- kr. Altså det samme som i år.

GENVALG TIL FORMAND OG BESTYRELSE
Knud Graaskov blev – uden modkandidat – genvalgt til posten som formand for Danmarks Biavlerforening. Til bestyrelsen skulle vælges tre kandidater og en suppleant.
De tre bestyrelsesmedlemmer som var på valg blev alle genvalgt med følgende stemmetal: Jens Sproegel (10.179 stemmer), Bo Brebøl (8550 stemmer) og Erling Atzen (6756 stemmer). Ivan Nielsen blev valgt til suppleant.

SOLENSKINNEDE2
Du kan læse et fyldigt referat fra generalforsamlingen i Tidsskrift for Biavl nr. 5


Skrevet af: Danmarks Biavlerforening