Sommerens første tidsskrift

16. juni 2021

I dagene 17.-22. juni lander Tidsskrift for Biavl 6 i postkasserne. I dette nummer kan du bl.a. læse, at en ny undersøgelse har vist, at biavl er en gevinst for klimaet. Når der laves beregninger af en fødevares klimaaftryk, er det nødvendigt at inddrage så mange parametre som muligt. Således har nye beregninger vist, at der udledes 0,77 CO2e per kilo. Dette er et lavt aftryk, og det er mellem to og tre gange lavere end det tilsvarende klimaaftryk for melis. Hvis der i beregningerne også tages højde for, at bierne bestøver afgrøder i forbindelse med produktionen af honning – og at bl.a. droneyngel og pollen kan bruges som alternative proteinkilder – så viser det samlede regnestykke, at honningproduktionen faktisk sparer klimaet for udledning af CO2. Man kan sige, at biavlen aflaster klimaet.

 

Tidsskriftets overskrifter

 • Hold øje med den asiatiske gedehams
 • Orientering
 • Månedens arbejde
 • Skæg med bier
 • Bier på spil
 • Biavl er en gevinst for klimaet
 • Bier trænes til at opdage coronavirus
 • Oxalsyre – livsnerven i dansk varroabekæmpelse
 • Mellemaflæggeren
 • Laver du Danmarks bedste honning?
 • Annoncer
 • Møder
 • Bien Maja og det gyldne æg.

 

Du kan finde undersøgelsen af biavlens klimaaftryk her


Er du endnu ikke medlem?

Bliv medlem af Danmarks Biavlerforening og få Tidsskrift for Biavl send til døren hver måned. Samtidig bliver du del af et attraktivt fælleskab, og du får mulighed for at drage nytte af de mange medlemsfordele.

Bliv medlem her.