Stå fast, Rasmus Prehn!

05. april 2022

Samtlige landbrugsministre i EU med én undtagelse ønsker at gøre det muligt at opdyrke brakjord i 2022. Undtagelsen er fødevareminister Rasmus Prehn (S).

 

“Vi er skeptiske over for at begynde at pløje brakjord op og bruge pesticider. Udbyttet af den jord vil være ret begrænset. Til gengæld vil de klima- og miljømæssige påvirkninger være ret store,” siger Danmarks fødevareminister.

 

I et åbent brev til fødevareministeren, miljøministeren og medlemmerne af Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg bakker Økologisk Landsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Biavlerforening og Danmarks Jægerforbund op om den danske tilgang.

 

Danmark har en trist bundplacering i EU, når det gælder naturens tilstand. Én af årsagerne er den intensive landbrugsproduktion på mere end 60 pct. af Danmarks areal. Netop derfor er det så vigtigt for den trængte natur i landbrugslandet, at der ikke pløjes brak op, og at de kommende landbrugsreformer i EU føres ud i livet. Her kommer der blandt andet krav om at sikre et areal på mindst 4 pct. af omdriftsjordene til naturtiltag, hvis landmanden ønsker at opnå den fulde landbrugsstøtte.

 

Vi mener ikke, at dansk landbrug kommer til at bidrage væsentligt til at mindske en kommende fødevarekrise ved at pløje blandt andet brakarealer op. Dansk natur har desperat brug for flere levesteder og mere biodiversitet. Opdyrkning af de nuværende braklagte arealer og udsættelse af nye tiltag vil medføre yderligere ødelæggelse af vores økosystemer.

Den ulykkelige krig i Ukraine må ikke blive en undskyldning for ikke at skabe en mere grøn landbrugsproduktion i Danmark. Det er både krigen i Ukraine og naturen i Danmark for vigtig til.

 

 

Du kan læse brevet i sin fulde længde her


Rasmus Prehn Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri.