START DIN VARROA BEHANDLING TIDLIGT

19. juli 2014

Årets bivejr har ikke artet sig indtil nu. Og den næste uges tid ser heller ikke vejrmæssigt optimistisk ud. Sæsonen kan sagtens for flere af os, som kun har sommertræk, være forbi. Derfor er det af flere årsager en god ide at tænke på en tidlig indvintring og varroa-behandling.

HONNINGMETERET AFSLØRER NÆSTEN ALT
Følge honningmeteret www.stadevægt.dk  og se hvordan det forholder sig med trækket i dit lokalområde. Man ser nemt hvornår trækket slutter.

MIDETÆLLERNE HAR TALT
Årets midetælling kom først rigtig i gang i uge 23, modsat uge 22 i tidligere år. Men ikke desto mindre har vi fået gode midetællinger. Vi har tal tilbage fra 2009 frem til i dag. Her viser vores tal, at midetrykket er svagt, men langsomt stigende. Langt de fleste af bifamilierne i midetællegruppen ligger på den sikre side af 2 mider i naturligt dagligt midenedfald. Men tendensen er også at gruppen af bifamilier der ligger over den magiske grænse er stigende.

MIDENEDFALD

Gruppen af bifamilier der ligger over repræsentere nu næsten 8 % af alle undersøgte bifamilier. Derfor opfordrer vi til at du måler det naturlige midenedfald i dine bifamilier (Læs mere på vores varroa-side). Hvis midetrykket er over 2 mider pr. dag i dagligt nedfald, bør du igangsætte en varroa-behandling hurtigst muligt. Alle de der befinder sig på den sikre side, kan fortsætte deres biavl som hidtil.

Planlæg i år at lave en tidlig indvintring. Skal du på lyng eller har sent træk, så hold øje med midetrykket. Opfordrer jeres kollegaer til at lave en omhyggelig varroa-bekæmpelse. Det er til glæde for os alle.

Flemming Vejsnæs


Skrevet af: Danmarks Biavlerforening