Støtte til etablering af bivenlige områder

16. december 2020

Danmarks Biavlerforening har netop modtaget støtte fra Fru Hedevig Quidings legat til etablering af tre bivenlige områder, der skal give bedre forhold for bier, og samtidig inspirere flere.

Bierne i Danmark er pressede, hvilket i særdeleshed skyldes mangel på levesteder og mangelfuldt fødegrundlag. Danmarks Biavlerforenings overvågning viser, at der er perioder med manglende varieret blomstring. Desuden er manglen på reddesteder til de vilde bier en mangelvare i vores landskab.

Med et legat på 50.000 kr., som Danmarks Biavlerforening netop har modtaget fra Fru Hedevig Quidings legat, skal der tre steder i landet opbygges bivenlige områder. Det er planen at områderne skal opbygges og vedligeholdes af lokalforeninger under Danmarks Biavlerforening. Områderne har til formål at hjælpe bier med bedre levevilkår i de områder, hvor de etableres. Desuden skal områderne inspirere haveejere, landmænd, skoler, boligforeninger og andre interesserede, til hvordan man hjælper bierne.

På områderne laves forskellige former for naturlige bihoteller, humlebiboer og der plantes forskellige bivenlige planter. Der laves desuden til disse områder skilte, som beskriver tiltagene, og plancher med beskrivelse af forskellige arter af bier.

Danmarks Biavlerforening har gennem længere tid kørt projektet ”Bliv bivenlig”, som tilskynder at forskellige målgrupper skaber bivenlige tiltag. Med støtten fra Fru Hedevig Quidings legat bliver der mulighed for at vise nogle af anbefalingerne i praksis.

Du kan læse mere om bivenlige tiltag på www.bivenlig.dk.


Skrevet af: Rune Havgaard Sørensen

Fru Hedevig Quidings legat har netop givet støtte til etablering af områder med forskellige former for naturlige bihoteller, humlebiboer og bivenlige planter.