TAK FOR 32 GODE ÅR

17. juni 2011

Den 1. november 1978 blev jeg ansat som fælleskonsulent mellem Danmarks Biavlerforening og De samvirkende Danske Frøavler-foreninger. Et rigtigt spændende arbejde. Konsulentarbejde for begge foreninger og redaktør af Tidsskrift for Biavl og Dansk Frøavl. Opgaverne spændte vidt med meget stor frihed i planlægning og udførelse. I perioden 1985–1992 var jeg alene ansat af Frøavlerforeningen, men fulgte stadig arbejdet i Danmarks Biavlerforening med interesse, og jeg løste også enkelte opgaver for foreningen. I 1992 blev jeg så ansat i Danmarks Biavlerforening som daglig leder.

Den 1. april i år overlod jeg ansvaret til Steen Fogde. Tillykke til Steen med stillingen som direktør for Danmarks Biavlerforeninge. Du har fået et fantastisk spændende job med store udfordringer og store glæder.

Det er med såvel vemod som glæde, at jeg træder tilbage. Jeg har arbejdet med biavlen i 32 år, og har mødt utallige dejlige mennesker. Entusiaster som brænder for biavlen og alle dens mange facetter. Det kan være biologien, det utroligt spændende samfund, det fantastiske samspil mellem blomster og bier, uddannelsen af biavlere, biavlen som erhverv og mere specifikt, varroamiden og hvordan vi klarer den – eller beskyttelsen af den brune Læsøbi.
Der har været mange forskellige holdninger, diskussioner og ”kampe”. Nogle blev vundet og andre blev ikke klaret, så jeg var tilfreds med resultatet. Men det har været 32 år rige på oplevelser.
Jeg har fået mange venner, men der er nok også nogle, som ikke føler sig som mine venner. Som leder af en forening som Danmarks Biavlerforening kan man ikke forvente at være venner med alle.
Jeg glæder mig over at slippe for det daglige ansvar, administrationen og de repræsentative pligter. Desuden glæder jeg mig over, at bestyrelsen har givet lov til, at jeg kan påtage mig nogle faglige opgaver for foreningen.
Jeg skal i den kommende tid arbejde med at kortlægge ”biernes fødegrundlag” og undersøge, hvad vi kan gøre for at forbedre biernes trækbetingelser i det intensivt dyrkede landbrugslandskab. Det er mit håb fortsat at kunne være med i udviklingsprojekter i f.eks. Vietnam og eventuelt Nigeria.

Mine ønsker for fremtiden for Danmarks Biavlerforening:
Danmarks Biavlerforening fylder snart 150 år, og foreningen har gennem alle årene været den demokratiske, fagligt velfunderede repræsentant for biavlerne i Danmark.
Der har gentagne gange være splittelse og udbrydere fra foreningen, og det har hver gang kostet dyrt for biavlerne.
Jeg håber det atter lykkes at samle biavlerne i Danmark i et fællesskab uden at Danmarks Biavlerforening giver køb på demokrati og faglighed.

Asger Søgaard Jørgensen


Skrevet af: Danmarks Biavlerforening