Tak for blomster

29. august 2023

Antallet af blomstrende brakmarker er firedoblet denne sommer, men der er stadig plads til forbedringer. Det var et af budskaberne, da fødevareminister Jacob Jensen mandag besøgte Danmarks Biavlerforening.

Mandag rullede ministerbilen med Fødevareminister Jacob Jensen ind på Danmarks Biavlerforenings adresse. I foyeren blev ministeren modtaget af formand Torben Strømgaard Hansen, næstformand Alice Schou Nørgaard og sekretariatsleder Rune Havgaard Sørensen, til et besøg med fokus på bierne, biavlerne og biernes produkter.


Fødevareminister Jacob Jensen blev modtaget af foreningens formand, næstformand og sekretariatsleder (Foto: Camilla Schabert)

Dagens hovedbudskab var en anerkendelse af, at arealet med blomstrende brakmarker er firedoblet fra ca. 4000 ha i 2022 til godt 16.000 ha i 2023. Blandt de forhold, som giver bierne svære kår er bl.a. et mangelfuldt fødegrundlag og tab af levesteder. Derfor er de mange blomstrende marker i landskabet en positiv udvikling. Et varieret udbud af blomster betyder nemlig, at der er føde til mange arter af bier, ligesom det bidrager til at styrke biernes immunforsvar, og derved gøre dem mere modstandsdygtige over for bl.a. sygdomme.

Budskabet ved mødet var samtidig, at vi med nogle få justeringer kan blive endnu bedre. Der findes næsten 300 arter af bier i Danmark. En del af disse er levestedskategoriseret til landbrugslandet. De foretrækker ofte vilde danske blomsterarter, og så har de i øvrigt også brug for redepladser. Danmarks Biavlerforening foreslog derfor, at reglerne justeres på følgende måde:

– Skab mulighed for at blomsterbrak og bestøverbrak kan etableres via selvgroede blomster via de vilde blomsterfrø, der findes i jorden. Det vil sikre en større forekomst af vilde hjemmehørende blomster, hvilket typisk har en større værdi for mange arter af vilde bier.

– Skab mulighed for større variation med forskellige landskabs elementer, så der skabes en kombination af redepladser og fødegrundlag.

– Og endelig bør incitamentet hos landmændene øges, så blomsterbrak og bestøverbrak som minimum etableres i samme omfang i fremtiden.

Bestøvning for mere bæredygtig produktion

Men besøget gav mulighed for mere end ”blomster-snak”. Ministeren fik en lille rundflyvning i biernes spændende verden, og blev introduceret til hvordan biernes bestøvning kan medvirke til en mere bæredygtig produktion.

Når bier og andre insekter bestøver markernes blomstrende afgrøder, så medvirker det til at øge både udbytte og kvalitet uden forøgelse af andre input, som f.eks. gødning og sprøjtemidler og uden større klimabelastning. Dette er en oplagt mulighed for at gøre produktionen på markerne endnu mere bæredygtig. En mulighed, som fødevareminister Jacob Jensen fandt meget interessant.


Konsulent Lise Hansted forklarer værdien af bestøvning i hestebønner (Foto: Camilla Schabert)

Det sure med det søde

At honning er en utrolig spændende fødevare med mange forskellige smage, overrasker mange. Det samme gjorde ministeren, der blev forelsket i flere forskellige typer af honning, da han fik præsenteret for et bredt udvalg af honninger og andre biavlsprodukter. Smagningen gav anledning til en god snak om vigtigheden af bedre mærkningsregler, der samtidig kan forbygge import af forfalsket honning.


Fødevareministeren fandt de magen forskellige honninger spændende (Foto: Camilla Schabert)

Med det søde fulgte også en mere syrlig præsentation, nemlig vigtigheden af, at biavlere i Danmark skal kunne anvende organiske syrer til bekæmpelse af varroa-mider. En dialog, der har pågået siden foråret, og et emne der fylder meget i foreningens arbejde.


Konsulent Flemming Vejsnæs introducerer ministeren til, hvordan biavlerne fortsat ønsker at kunne behandle varroamiden efter økologiske principper.

 


Skrevet af: Rune Havgaard Sørensen