Torben Strømgaard Hansen ny formand

22. april 2023

Danmarks Biavlerforening har i dag afholdt den årlige generalforsamling på Dalum Landbrugsskole. Omkring 90 delegerede og gæster var mødt frem til generalforsamlingen, som bød på stor opbakning til foreningens arbejde og planer.

 

Arne T. Henriksen havde på forhånd meddelt, at han ikke genopstillede. Torben Strømgaard Hansen blev, uden modkandidat, valgt som formand for Danmarks Biavlerforening.

 

Til bestyrelsen skulle der vælges tre bestyrelsesmedlemmer for en to-årig periode og én suppleant. På valg var Henrik M. Jespersen, Thomas Skall og Kristian Stokholm. Alice Schou Nørgaard, som har været suppleant det seneste år, opstillede til bestyrelsen. Desuden skulle der vælges et bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode.

Afstemningen gav følgende stemmefordeling: Alice Schou Nørgaard fik 3960 stemmer, Thomas Skall 3626 stemmer og Henrik M. Jespersen 3502 stemmer, som blev valgt for en periode på to år.  Kristian Stokholm fik 2150 stemmer og dermed valgt for en 1-årig periode.

Lottie Holm blev valgt til suppleant.

Bestyrelsen for Danmarks Biavlerforening. Fra venstre: Kristian Stokholm, Helle Sehested, Torben Strømgaard Hansen (formand), Alice Schou Nørgaard, Jan Bønlykke Sørensen, Thomas Skall og Henrik M. Jespersen.