VÆR MED TIL AT PRÆGE UDVIKLINGEN

18. februar 2011

Bestyrelsen og sekretariatet er i gang med et ekstra spændende og hektisk halvår. Mange projekter er i gang samtidig med interne ændringer – ny leder, udarbejdelse af mål og aktiviteter samt de dokumenter, vi skal bruge til at styre Danmarks Biavlerforening.
Mange gode kræfter er involveret, og vi kommer planmæssigt fremad. Vi satser på at fremlægge resultaterne på generalforsamlingen den 26. marts.

Lokalforeningerne har modtaget indkaldelse til generalforsamlingen og i forbindelse med valg til bestyrelsen har vi klart informeret om hvem, der ikke er indstillet på genvalg. Sven Branner ønsker at stoppe efter seks år med bestyrelsesarbejdet for at få mere tid til specifikke projekter inden for biavlen. De øvrige, der er på valg, vil gerne fortsætte.

Ekstraordinært har Per Jakobsen valgt at stoppe midt i valgperioden på grund af travlhed med ny uddannelse. Suppleanten, Arne T. Henriksen, har allerede været med til det første bestyrelsesmøde og vil gerne stille op til det krævede valg jf. vedtægterne.
Som alle ved, har Per været meget aktiv på markedsføringsområdet, og Sven har været tilsvarende, men mindre synligt, meget aktiv som faglig ”suppleant” til konsulentgruppen.

Vi har tillid til at nye kandidater vil stille op og supplere bestyrelsen. I den forbindelse er det væsentligt at pege på de muligheder, der er for at supplere kompetencerne i DBFs ledelse:
Et af vores nye direktørs ansvarsområder bliver den overordnede styring af projekterne i samarbejde med det udvalg, det enkelte projekt hører til. Det gør Asger Søgaard Jørgensen også i dag.
Lige nu er projekterne fordelt på fem udvalg, hvor mindst udvalgsformanden skal være medlem af bestyrelsen. Udvalget med formanden i spidsen kan enten supplere udvalget med et nyt medlem (kræver bestyrelsens accept) eller frit efter behov have enkeltpersoner eller ad hoc-grupper tilknyttet udvalget. Som navnet siger, er ad hoc noget midlertidigt, men i praksis kan ad hoc-grupper være aktive over lang tid evt. med skiftende medlemmer.
Med den struktur i ledelsen overkommer vi langt mere, end konsulentgruppen ville kunne alene.

Der er lige nu navnlig brug for medlemmer med kompetencer indenfor markedsføring samt med faglig viden til f.eks. at gennemlæse og tolke faglige artikler typisk på engelsk.
Hvordan er det at være aktiv i arbejdet for DBF? Først og fremmest er det spændende og lærerigt! Der er i høj grad frihed til at være kreativ og være med til at sætte gang i aktiviteter som harmoniserer med strategiplanen.

Der er et forbrug af tid, derfor en kort orientering om det: Bestyrelsesmedlemmer bør så vidt muligt være tilgængelige på mobil og pc, da meget af bestyrelsens arbejde foregår digitalt. Mange opgaver koordineres og løses på bestyrelsesdelen af Forum på biavl.dk. Det er fleksibelt og sparer tid. Derudover afholdes ca. fire bestyrelsesmøder om året.
Udvalgene og ad hoc-grupperne mødes typisk 2–3 gange om året, men også her er der i perioder livlig trafik via de digitale medier.

Du har vældigt gode muligheder for at præge DBFs udvikling indenfor det/de områder, du brænder for. Jeg tør godt love, at også du får meget ud af det.  Ring gerne eller tal evt. med et af bestyrelsesmedlemmerne eller andre om det.

Vagn Kildsig, formand for Danmarks Biavlerforening


Skrevet af: Danmarks Biavlerforening