VI ER PÅ VEJ

16. april 2011

Generalforsamlingen blev den oplevelse, som vi i bestyrelse og sekretariat havde håbet på og forberedt: Godt fremmøde, præsentation af resultaterne i 2010 og gennemgang at de aktiviteter, som Danmarks Biavlerforening vil koncentrere sig om i 2011 samt på lidt længere sigt.
Efter en veloplagt dialog med de delegerede blev der virkelig truffet en fælles beslutning om, at bestyrelsen klør på med opgaverne. Et både konstruktivt og hyggeligt møde, som sluttede med en overvældende opbakning til valget af Asger Søgård Jørgensen, som modtager af Guldnålen, Danmarks Biavlerforenings højeste udmærkelse.

I løbet af dagen fik alle lejlighed til at se og evt. tale med Steen Fogde, der allerede er i fuld gang med at tage over efter Asger.
Jeg tror, vi alle kørte hjem med oplevelsen af en udbytterig dag og med et klart indtryk af, hvad Danmarks Biavlerforening styrer efter og hvorfor.
I 2011 er der planlagt følgende hovedaktiviteter indenfor hvert udvalg:

FAGLIGT UDVALG
Forsøgsarbejde i samarbejde med PBS (Institut for plantebeskyttelse og skadedyr under Aarhus Universitet – det tidligere DJF) om ”Varroaoverførte virussygdommes indflydelse på biers vitalitet” baseret på sammenhængende data fra observationsbigårdene.
Biernes fødegrundlag analyseres i samarbejde med KU-life med udgangspunkt i samtidige registreringer af trækplanter, pollenanalyser, honningproduktion, biernes trivsel, vejrforhold og meget mere i observationsbigårdene. Resultaterne bliver bl.a. en udbygget bestøvningsportal og en revideret biplantekalender.
Der blev i 2010 brugt mange kræfter på at sikre honningkvaliteten. Arbejdet bliver fastholdt og udbygget i 2011.

UDDANNELSESUDVALGET
Det pædagogiske kursus for instruktørerne forsætter i 2011.
Kursus for yngre biavlere arbejdes der videre med; baseret på erfaringerne fra det første kursus afholdt i Bjerringbro.
Der udarbejdes et kursus for nye bestyrelsesmedlemmer.
Den praktiske brug af det gode materiale om sensorik skal udbygges i samarbejde med lokalforeningerne.
Som noget helt nyt arbejdes der på et sommerseminar, som er velegnet for deltagelse af familier.
Sammen med de øvrige biavlerforeninger vil vi deltage i udarbejdelsen af en struktureret og sammenhængende biavleruddannelse.

MARKEDSFØRINGSUDVALGET
Efter nogle hektiske år vil udvalget i 2011 koncentrere sig om Honning- og Jordbærdagen, som fremover bliver den sidste lørdag i juni samt en storslået Honningfestival i Kolding den 27. august.

MEDIEUDVALGET
Udvalget har to store opgaver med opdatering af hjemmesidens design og senere af Tidsskrift for biavl. Hjemmesiden står for tur i 2011.

Udover de hjemlige aktiviteter deltager vi meget aktivt i internationale projekter. Et af dem er et samarbejde i Nordisk Baltisk Biråd om fælles lobbyvirksomhed i EU regi.

Vi er på vej og i godt humør.

Af Vagn Kildsig, formand for Danmarks Biavlerforening


Skrevet af: Danmarks Biavlerforening