VIDEREGÅENDE BIAVLERUDDANNELSE

18. juli 2011

Videregående biavleruddannelse – det er tæt på, at der virkelig kommer til at ske noget nu.

Vi mærker et stigende uddannelsesbehov ikke mindst fra de mange nye biavlere: Jeg har gennemført begynderkursus og har nu tre års erfaring – hvor kan jeg lære mere? Danmarks Biavlerforening har længe omtalt og arbejdet med videregående kursustilbud til biavlerne, og det er et væsentligt emne i den strategiske plan vi udarbejdede i 2010. Åbningen for et gennembrud er der nu.

En modulopbygget biavleruddannelse er ved at tage form i et samarbejde mellem alle biavlerorganisationerne og de offentlige institutioner. Sandsynligvis bliver der afsat de nødvendige udviklingsmidler via statens ”Grøn Vækst”-midler. Det sidste og afgørende er ikke besluttet endnu, men det forventes at blive afklaret indenfor få uger.

Det nye berører ikke de begynderkurser/introduktionskurser Danmarks Biavlerforening har udarbejdet i flere omgange – sidst med begynderpakken i 2009. Materialet bruges i forskellige udgaver i overensstemmelse med lokalforeningernes erfaring og brug af skolebigårdene. Begynderkurserne er fundamentet for den nye biavler, og Danmarks Biavlerforening vil blive ved med at forny og forbedre kurserne. Begynderkurserne vil fortsat være tilstrækkelige til at blive biavler.

Det nye bliver en overbygning. Det bliver et tilbud og en mulighed for at blive dygtigere.
Forslaget er trinvis opbygget af moduler af hver 1–3 dages varighed samt af søjler med overskrifterne:

 

  • Driftsplanlægning

 

  • Udvidet biologi

 

  • Dronningeavlsprogram

 

  • Udvidet om sygdomme

 

  • Lovgivning

 

  • Økonomistyring

 

  • Udvidet materielkendskab

 

  • Markedsføring

 

  • Honningbehandling

 

Der er lagt vægt på fleksibilitet. Modulerne vil blive præcist beskrevet og det bliver muligt vælge de moduler, der er interesse for.
Oplægget er udarbejdet af de fem biavlerorganisationer med hjælp fra en af landbrugets dygtige konsulenter. På én dag var oplægget klar.

Oplægget blev meget positivt modtaget af Plantedirektoratet, som er en primær myndighed for biavlen.
Næste skridt var, at Steen Fogde udarbejdede en formel projektbeskrivelse, som nærmere beskriver formål, indhold, og hvordan det kan realiseres, samt hvad det forventes at koste – ca. 4 mio. kr. fordelt over tre år.
Projektbeskrivelsen og forslaget er nu til nærmere bedømmelse i Plantedirektoratet.

Mange biavlere og institutioner kommer til at deltage i arbejdet med udarbejdelsen af det præcise indhold samt udarbejdelsen af undervisningsmaterialer. Herunder vil det nuværende forslag sandsynligvis blive justeret, når der arbejdes med detaljerne. Opbygningen i mindre moduler forenkler den løbende justering, der efterfølgende bliver brug for.
Vi udarbejder en nærmere beskrivelse, når realisering af projektet er endeligt besluttet. Som nævnt er det ikke vedtaget endnu, men chancerne er gode!

Af Vagn Kildsig, formand for Danmarks Biavlerforening


Skrevet af: Danmarks Biavlerforening