Vil du hjælpe med at hjælpe?

21. april 2022

Biavl skal hjælpe Batwa pygmæer i Uganda – vil du hjælpe med at hjælpe?

 

Danmarks Biavlerforening igangsatte i 2020 i samarbejde med organisationen Bees for Development og med støtte fra CISU et biavlsprojekt hos Batwa pygmæerne i Uganda. Projektet skal bl.a. hjælpe Batwaerne med at få bedre levevilkår gennem uddannelse i biavl og fremstilling af biavlsprodukter. Et andet mål er at mindske lokale fordomme og diskrimination mod Batwaerne.

 

Batwaerne hører til Afrikas urbefolkning og levede tidligere som jægere og samlere i Centralafrikas store regnskove, hvor de også høstede honning fra vilde honningbier og brodløse bier.

Batwaerne er kendte for at deres viden om bier, men på nuværende tidspunkt er denne viden ved at gå tabt. Nogle Batwaer har dog stadig kendskab til bier og noget kendskab til biavl, men de mangler adgang til jord, hvor de kan etablere bigårde. Uddannelse i biavl skal hjælpe Batwaerne med at få mulighed for at tjene penge, til at få en ny identitet som biavlere og til at få mulighed for at organisere sig.

Eleverne fremstiller selv staderne af lokale materialer. De har lavet nogle enkelte toplistestader, men flest traditionelle cylindriske bikuber af grene og ler, der dækkes af plastic eller bananblade.

 

Hjælp med at hjælpe

I dagene 22.-29. april kører en kampagne, hvor det er muligt at donere penge til projektet. Med din donation er du med til at sikre, at flere Batwaer får en biavleruddannelse. Det er målet at indsamle i alt 100.000 £

Vil du støtte biavlsprojektet i Uganda? Du kan læse om indsamlingens formål og give en donation her

Du kan se en video om projektet her

 

I Tidsskrift for Biavl nr. 12/2021 kan du læse en artikel om projektet og om, hvordan biavlen hjælper Batwa pygmæerne i Uganda.