Årets vintertabs undersøgelse er nu åben

26. april 2021

Vær med til at bestemme årets vintertab, og hjælp os med at klarlægge årsagerne til at vi mister bifamilier.

Det europæiske COLOSS samarbejde opgør hvert år, med hjælp fra næsten 25.000 europæiske biavlere med over 1 million bifamilier fordelt på næsten 30 lande, hvad årets vintertab er.

Brug 15 min på dette spørgeskema. Dine oplysninger er lige så vigtige som andres og det er vigtigt at vi får besvarelser fra så mange biavlere som muligt, for at vi kan danne os et godt billede af situationen i dansk biavl.

Der er 32 spørgsmål, nogle er obligatoriske for alle de lande og andre kan være forskellige fra land til land. Vi har valgt at følge standardskemaet.

Inden du starter på undersøgelsen, kan et kig på nedenstående grafik give dig en hjælpende hånd.
De røde kasser, er dem vi stiller spørgsmål til. Vi spørger til hvor mange bifamilie du havde før vinteren og hvor mange der døde eller blev mistet pga. naturlige årsager, eller havde alvorlige dronningeproblemer. Samlet giver disse tre tal dit vintertab. Vi spørger mere ind til hvad du observerede ved de døde bifamilier. Der er 5 symptomer, som giver os en fornemmelse af hvad der kan være gået galt. Disse ses yderst til højre.

Vi ved godt at det kan være svært huske præcis hvad der skete sidste sæson, men besvar spørgsmålene så godt du nu kan.

I år vil vi også gerne høre hvornår du mistede bifamilier. Marker den eller de måneder hvor du opdagede at du havde mistet bifamilier. Vi vil gerne finde ud af hvor store tab der er hen over sommeren og efteråret, i forhold til det typiske vintertab.

Alle oplysninger håndteres anonymt, men du bliver spurgt om vi må kontakte dig igen hvis dit tab er over 10%. Som sidste år vil vi forsøge at grave dybere i hvad der er gået galt hos de biavlere som har over 10% vintertab.

Vi ser frem til at vi i fællesskab kan afdække det danske vintertab og sammenligne med hvad biavlere i andre lande har oplevet.

Klik her for at besvare vintertabsundersøgelsen.

 


Klik her for at se skemaet i større format (PDF).


Skrevet af: Flemming Vejsnæs