VISIONEN OG RESULTATERNE

21. marts 2012

For et år siden udarbejdede Danmarks Biavlerforenings bestyrelse og personale ”visionen frem til 2016”. Visionen realiseres via en lang række konkrete aktiviteter, som er i gang og flere kommer til de kommende år. Hvor langt er vi så nået i februar 2012?

• Danmarks Biavlerforening er anerkendt som den dagsordensættende organisation for biavlere i Danmark. Danmarks Biavlerforening har i årtier ydet en brav indsats for at fremme biernes og biavlernes sag i Danmark. Bierne og biernes levevilkår (eller mangel herpå) er blevet meget mere synlige i pressen de seneste år, og vi er aktive også i offentligt og politisk regi. Der er et stykke vej igen, men det lange seje træk virker. Det vil også fremover være vores forenings opgave at presse på. Vi ved jo, hvor meget bien er trængt i det danske kulturlandskab. Mange forhold, bl.a. problemerne med biernes levevilkår, har understreget behovet for én samlet synlig og slagkraftig biavlerforening, der kan træffe kvalificerede og hurtige beslutninger. Det har vi de sidste tre år arbejdet for i mange sammenhænge. Forløbet af bl.a. uddannelsesprojektet har dokumenteret, at det er realistisk. Den nødvendige gensidige tillid er øget markant og mindst 95% af alle væsentlige forhold vedrørende biavl, er alle biavlere jo enige om – så det burde være til at finde ud af at blive én forening. De sidste fem procent må vi afklare på ”hjemmebanen”. Udviklingen går hurtigt lige nu. Det bliver et emne på den kommende generalforsamling.

• Medlemstallet er 5000 og stigende. Medlemstallet er steget betydeligt. Nettotilgangen af biavlere er øget med 16% over de seneste to år – det er ikke sket før og er over det forventede. Mange forhold har bidraget til det resultat, først og fremmest en flot indsats i lokalforeningerne. Dermed har vi givet et lille nøk mod bedre bestøvning af afgrøder og vilde planter.

• Foreningen har et udbygget og aktivt uddannelses- og oplysningsprogram samt genererer og formidler forskningsresultater. Det nuværende materiale til begynderkurser samt instruktørkurserne har bidraget til medlemsfremgangen. De mange nye og yngre biavlere har yderligere gjort det klart at der er brug for -og ”krav” om -videreuddannelse. Det rykker nu! Alle biavlerforeninger i Danmark har sammen med NaturErhvervstyrelsen og Dalum Landbrugsskole samarbejdet om, at udarbejde de første trin til en videregående biavleruddannelse. Resultatet er planlagt tilbudt biavlerne i slutningen af 2012. Målgruppen er biavlere med mindst tre års praktisk biavlererfaring. Der er skabt ”hul” igennem! Videreudvikling af uddannelsen følger i de kommende år. Den nye svenske erhversbiavleruddannelse er allerede i gang med at blive testet af en dansk deltager. Ydermere er der bevilliget midler til at udvikle et antal videofilm, som alle undervisere kan bruge som en del af begynderundervisningen. De første film forventes klar i slutningen af 2012. Uddannelse kan du læse mere om i dette blad.

• Danmarks Biavlerforening understøtter både traditionel og innovativ anvendelse af bierne og deres produkter. Det sidste emne i visionen er fortsat et område, hvor vi har meget at gøre. Flere aktiviteter er i støbeskeen vedrørende honning, bl.a. en kogebog med honningopskrifter. Men hvad med de fem øvrige produkter fra bierne? Ja, der har vi jo ingen tradition i Norden, men det har de haft i årtusinder i store dele af verden. Derfor lad os drage ud, lære og gøre noget ved det. Vi er inde i en positiv udvikling.

Vagn Kildsig, formand for Danmarks Biavlerforening


Skrevet af: Danmarks Biavlerforening