Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder og lov om miljø og genteknologi

30. september 2015

Her er det muligt at læse og downloade høringssvaret om forslaget til lovændring om dyrkning af genetisk modificerede afgrøder.

Dyrkning af genetisk modificerede afgrøder kan påvirke bestøvningen på tre fronter: direkte skadevirkning, inddirekte skadevirkning og forurening af honningen.


TILBAGE