Høring af udkast til Sprøjtemiddelstrategi 2022-2026

Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife-Danmark og Danmarks Biavlerforening har med interesse gennemgået den fremsendte høring af udkast til Sprøjtemiddelstrategi 2022-2026. Hermed fremsender vi vores fælles bemærkninger til høringen.


< TILBAGE