Høring af udkast til bekendtgørelse om erhvervsmæssig dyrkning, håndtering og transport m.v. af genetisk modificerede afgrøder

18. september 2017

For den del af fødevareproduktionen som dansk biavl står for, er dyrkning af GM-afgrøder en risiko af ukendt omfang. Danmarks Biavlerforening ser derfor med bekymring på ethvert yderligere skridt i denne retning, før alle risici er bedre belyst.

 


TILBAGE