Høring af udkast til Pesticidstrategi 2017-2021

21. august 2017

Danmarks Biavlerforening finder det problematisk, at pesticidstrategien ikke forholder sig til den såkaldte cocktaileffekt, hvor tilstedeværelsen af bestemte pesticider kan forstærke giftigheden af andre pesticider.

 


TILBAGE