Høring af udkast til Pesticidstrategi 2017-2021

21. august 2017

Danmarks Biavlerforening finder det problematisk, at pesticidstrategien ikke forholder sig til den såkaldte cocktaileffekt, hvor tilstedeværelsen af bestemte pesticider kan forstærke giftigheden af andre pesticider.

 


TILBAGE
Cookie Box Indstillinger