Høring over ændring af forordning om genetisk modificerede fødevarer.

5. maj 2015

For den del af fødevareproduktionen, som dansk biavl står for, er dyrkning af GM-afgrøder en risiko af ukendt omfang. Dyrkningen af GM-afgrøder kan påvirke bestøvningen på tre fronter: direkte skadevirkning, indirekte skadevirkning og forurening af honningen.


TILBAGE