Høring (indledende) af EU-Kommissionens forslag til forordning om bæredygtig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler

Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife-Danmark og Danmarks Biavlerforening har afgivet et fælles høringssvar, da vi har lokaliseret sammenfaldende interesser med hver vores tilgange (markvildtet, agerlandsfuglene og bestøverne), men med en væsentlig, overordnet fællesnævner, nemlig hensynet til marknaturen og biodiversiteten her såvel som i tilgrænsende naturområder.

Som der lægges op til i styrelsens høringsbrev, har vi i denne omgang alene forholdt os til overordnede temaer i forordningen, idet vi som anbefalet fremsender et mere detaljeret høringssvar i anden høringsrunde.


< TILBAGE