Høring over udkast til bekendtgørelse om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, ind- og udførsel af visse dyr…

17. november 2016

Danmarks Biavlerforening finder det relevant, at sundhedskravene fra sundhedscertifikat
til brug ved handel med bier og humlebier er blevet skrevet direkte ind i den nye bekendtgørelse.
Samtidig udtrykker foreningen fortsat bekymring ifbm. import af humlebikolonier, ligeledes
efterlyses klare retningslinjer for destruktion af beholdere og materialer, der har ledsaget humlebierne.


TILBAGE