Høring over udkast til bekendtgørelse om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, ind- og udførsel af visse dyr…

17. november 2016

Danmarks Biavlerforening finder det relevant, at sundhedskravene fra sundhedscertifikat
til brug ved handel med bier og humlebier er blevet skrevet direkte ind i den nye bekendtgørelse.
Samtidig udtrykker foreningen fortsat bekymring ifbm. import af humlebikolonier, ligeledes
efterlyses klare retningslinjer for destruktion af beholdere og materialer, der har ledsaget humlebierne.


TILBAGE

Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept.