Høring over udkast til bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion

16. januar 2017

Danmarks Biavlerforening vil overordnet gerne udtrykke tilfredshed med, at der arbejdes aktivt med nyt regelsæt for økologisk biavl i Danmark. Samtidig må vi desværre udtrykke vores skuffelse over det foreløbige udkast, der efter vores vurdering ikke øger mulighederne for økologisk biavl tilstrækkeligt.


< TILBAGE