Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til støtteforanstaltninger til forbedring af betingelserne for produktion og afsætning af biavlsprodukter

24. maj 2016

Danmarks Biavlerforening er opmærksomme på forordningens bestemmelser, men finder særligt at projekter der fremmer biernes sundhedstilstand bør prioriteres af nærværende ordning, idet der kan opnås støtte til markedsføring og produktudvikling gennem andre ordninger. Derimod er midler til opretholdelse af en sund bestand af bier i Danmark begrænsede, og der kan ikke umiddelbart opnås støtte til sådanne projekter fra andre ordninger.


< TILBAGE