Høring over udkast til bekendtgørelse om vetrinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr

17. november 2016

Danmarks Biavlerforening anser det for meget vigtigt, at sundhedskontrollen i
forbindelse med import og eksport af bier og humlebier fortsat er i højsæde.
Samtidig opfordres til, at en registrering i Eksportportalen ikke medfører
yderligere administrative og økonomiske byrder for eksportør og importør.


TILBAGE