Høring vedr. etablering af naturnationalparker m.v.

Vi skal indledningsvis udtrykke vores opbakning til større beskyttelse af naturen. Vi registrerer på flere måder i vores forening, at miljøet er en
udfordring for bierne. Det være sig bl.a. manglende redepladser, forekomst af pesticider og manglende variation i fødegrundlag. Vi har gennem længere tid forsøgt at gøre opmærksom på disse udfordringer.

Vi finder det betænkeligt at det i forslaget anføres: ”Endvidere vil der ikke blive holdt husdyr, herunder bier, i naturnationalparkerne af kommercielle hensyn”.
Vi anbefaler at man i stedet for at forbyde hold af bier, arbejder frem efter en hensigtsmæssig og forsigtig vej i dialog med lokale biavlerforeninger.
Danmarks Biavlerforening består af mere end 80 lokalforeninger, så der vil være god hjælp at hente overalt i landet. Vi advarer mod den risiko man løber ved at fjerne honningbierne fra et økosystem.


< TILBAGE