Høring vedr. vurderingen af plantebeskyttelsesmidlers effekt på honningbier

Danmarks Biavlerforening fremsender hermed sine bemærkninger til ovennævnte udkast til gennemførelsesforordning.
Vi skal gøre det helt klart, at vi finder det nødvendigt, at der hurtigst muligt indføres nye og tidssvarende principper for vurderingen af plantebeskyttelsesmidlers effekt på bier generelt. Danmarks Biavlerforening anbefaler at der hurtigst muligt indføres principper, der også tager højde for langsigtede effekter og adfærdsmæssige effekter hos såvel honningbier som vilde bier.


< TILBAGE