Høring om udkast til ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.m.

4. juni 2015

Danmarks Biavlerforening finder det beklageligt, at der i det udsendte udkast til ny autorisationsbekendtgørelse ikke skeles til fødevarers forskellighed, men i stedet i vid udstrækning underkaster alle fødevarer de samme stramme regler.

Danmarks Biavlerforening det som realistisk, at de foreslåede ændringer til autorisationsbekendtgørelsen vil føre til, at flere biavlere ophører med at drive biavl. Dette vil skade bestøvningen af afgrøder i landbruget, frugtavlen, naturen og deraf følgende forringelser af biodiversiteten.

SE HELE HØRINGSSVARET:


TILBAGE