Høringssvar vedr. EU Miljøspecialudvalgets rammenotat om vurdering af pesticiders effekter på bier

Danmarks Biavlerforening kan fuldt ud tilslutte sig at det er vigtigt at fastsætte et ambitiøst beskyttelsesmål for at sikre honningbier. Vi er dog ikke enige i, at man skal bruge udfordringerne med at måle beskyttelsesmålet i praksis til at sænke ambitionsniveauet.

 

Der omtales beskyttelsesmål omkring eller over 10%. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at hvis man accepterer, at en pesticidbehandling kan give en 10% reduktion af en bifamilie, betyder det, at der midt på sæsonen kan ligge 5000 døde bier foran et bistade med 50.000 individer. Det vil være 5000 af bifamiliens fourageringsbier, som skulle indsamle føde til afkom og sikre foder til overvintringen (indsamle honning). Det vil uden tvivl påvirke bifamilien og biavlerens honninghøst.

 

Herudover kan vi tilføje, at adskillige undersøgelser har vist, at enlige bier er mere følsomme end honningbier overfor pesticider, men de er sværere at udføre forsøg på. Bliver effekten på honningbier brugt som kriterium, er det derfor vigtigt at beskyttelsesmålet er ekstra ambitiøst.

 

Danmarks Biavlerforening skal hermed opfordre til, at der indføres et beskyttelsesmål på under 10%.


< TILBAGE