Miljørapport over forslag til den danske CAP-plan 2023-27

I høringssvaret udtrykker Danmarks Biavlerforening fremsender sine bemærkninger til Miljørapport over forslag til den danske CAP-plan 2023-27. I høringssvaret fremhæves blandt andet vigtigheden af at skabe rammer for mere biodiversitet i agerlandet samt anvendelsen af bestøvning i fødevareproduktionen.


< TILBAGE