Bemærkning til udkast til biavlsstrategi

19. oktober 2014

Danmarks Biavlerforening vil anbefale, at nedenstående bemærkninger kommer til udtryk i strategiens
færdige udgave. Danmarks Biavlerforening ser i øvrigt frem til at bidrage positivt til realiseringen af strategien i et
samarbejde med NaturErhvervstyrelsen og de øvrige biavlsorganisationer.


TILBAGE