Lad mælkebøtterne blomstre og nyd det summende liv i haven

Det kan være en god ide at være lidt doven, når det kommer til bekæmpelse af mælkebøtter. Blomsten er nemlig en rig fødekilde for bier og andre bestøvere. Derfor opfodrer Danmarks Biavlerforeningen til at vente med at fjerne de solgule blomster, så bierne kan drage nytte af mælkebøtterne i en tid, hvor fødekilderne er knappe. Det er netop i foråret at mange arter af bier er aktive og skal fodre deres yngel.

 

Mælkebøtten er måske en af de lettest genkendelige blomster. De fleste har barndomsminder om flettede blomsterkranse, mørke pletter på huden fra blomstens saft og gult pollen på næsetippen, når man har forsøgt at indsnuse blomstens sparsomme duft.

 

Mælkebøtterne springer ud allerede fra april og er talrige i maj, et tidspunkt hvor mange andre planter endnu ikke er så langt fremme. Derfor er det godt at vente med at fjerne blomsterne, så bierne har en god fødekilde tidligt på sæsonen.

 

 

Vent med at klippe

Mælkebøtter kan være til stor irritation for mange haveejere, for planten er god til at sprede sig og smider effektivt sine frø med små ”faldskærme”, der kan flyve flere kilometer. Derfor er mange haveejere hurtige til at fjerne de gule blomster, så snart de dukker op i græsplænen. Men hvis man venter lidt med at klippe eller luge, kan bierne nå at hente føde i de gavmilde blomster.

 

”Vi skal øve os i at klippe mindre og give de vilde planter plads i vores haver. Det vil skabe liv og levesteder for vores vigtige bestøvere. Giver man de vilde planter plads i haven, vil man opdage en stor variation af både blomster og insekter der ynder at besøge planterne” siger Louise Pescettini, der er konsulent i Danmarks Biavlerforening.

 

 

Føde til mange bier

Bierne har travlt med at samle føde i foråret, de har brug for pollen, som giver dem protein og mineraler og de har brug for nektar, der er kilde til brændstof og energi. Mælkebøtteblomsterne er rige på begge dele, og derfor lokker de mange forskellige biarter til sig. Desuden er blomsten udformet, så både langtungede og korttungede bier kan få adgang til planten. Det gør planten attraktiv for både humlebier, honningbier og enlige bier.

 

Ofte er bierne gule af pollen, når de har boltret sig i en mælkebøtte, og de har mørkegule klumper på bagbene fyldt med den proteinrige næring. Det er de såkaldte pollenbusker der fyldt med pollen, som bierne indsamler og bringer hjem til deres bo.

 

”Mangel på føde er en af de primære årsager til, at bierne har det svært og flere arter er i tilbagegang. Derfor er vigtigt for biernes overlevelse, at private, kommunale og erhvervsdrivende ser mere positivt på mælkebøtten og venter med at klippe de gule blomster” siger Louise Pescettini konsulent i Danmarks Biavlerforening.

 

På hjemmesiden www.bivenlig.dk kan man finde mere inspiration til at hjælpe bierne og samtidig se, om man kan blive registreret som bivenlig.

 

 

Fakta:

 

Navne: mælkebøtte, løvetand (latin: taraxacum)

 

Familie: kurveblomstfamilien

 

Blomstring: april-august

 

Højde: 10 – 50 cm

 

 

Vidste du det?

 

Der findes mindst 400 forskellige arter mælkebøtter i Danmark, men det kan være svært at kende forskel.

 

Det anslås at mælkebøtten har over 100 forskellige danske kaldenavne, de er ofte egnsbestemte.

 

Mælkebøtten er ikke kun mad til bierne, alle plantens dele er nemlig spiselige for mennesker. I flere lande er plantens spæde og let bitre blade en yndet spise.

 

Udsendt 2. maj 2024


< TILBAGE