VÆKST

FNs verdensmål nr. 8 skal sikre en bæredygtig produktion med fuld beskæftigelse og anstændige arbejdsforhold. Biavl er grundlag for vækst og iværksætteri. Der er ikke alene tale om vækst, men også vækst inden for det grønne område.

Desværre er biavlen i Danmark lige nu udfordret af svigtende afsætning af honning på grossistmarkedet. Med denne situation forsvinder det økonomiske fundament for landets erhvervsbiavlere, hvilket også kan få konsekvenser for bestøvningen i Danmark.

En af årsagerne til svigtende afsætning er, at markedet er overvældet af honning, der er importeret fra Kina og andre asiatiske lande samt fra Sydeuropa. Det vil sige, at værdikæden for produktion af dansk honning er sprunget af.

Honningkrisen drejer sig ikke alene om selvforsyning med honning i Europa men om overlevelse for europæiske biavlere og dermed bestøvning af Europas landbrugs- og gartneriafgrøder. Import af kinesisk honning giver ikke bestøvning af raps og kløver i Danmark.

 

Hent artiklen “Verdensmålene og biavlen”.


TILBAGE