BIVENLIG VIRKSOMHED

Hjælp bierne og bliv en bivenlig virksomhed!

Omkring mange virksomheder findes grønne arealer. Ved en målrettet indsats kan disse grønne arealer indrettes med blomstrende plæner, bede og beplantninger af buske og træer, der er til gavn for fugle sommerfugle og bier. En indsats som kan blive bemærket og påskønnet, ved at virksomheden bliver anerkendt som bivenlig.

Mange arter af bier er trængte i det danske landskab på grund af pesticider, mangel på blomster, som giver nektar og pollen, samt mangel på redepladser.
Anerkendelsen som bivenlig virksomhed medfører et diplom og ret til at bruge anerkendelsen i presse materiale i samarbejde med den lokale biavlerforening.

Danmarks Biavlerforening har uddannet et korps af instruktører, som har lært om behovene for såvel honningbiers, enlige biers og humlebiernes krav til levesteder og føde. De står klar til at hjælpe med gode råd.

Der er mange muligheder for at være bivenlig omkring virksomheder, samtidig med at man gør omgivelserne grønnere, og måske får afskærmet for udsynet til produktionsområder og bygninger.

Arealerne og indkørslen kan ofte flankeres af blomstrende træer eller busketter. Parkeringsarealet belægges med kopsten, som har plads til at der vokser græs og kløver i arealet. Det er samtidig en miljøfordel da det reducerer behovet for vandafledning. Parkeringsarealet kan omkranses af busketter med blomstrende buske og ved større arealer med træer.

Grønne områder kan være et positivt indslag i personaleplejen. Det fremmer trivslen, at den udendørs siddeplads ved kantinen har præg af gårdhave med buske og blomster. Såfremt pladsen tillader, så vil skyggegivende træer bidrage yderligere til det grønne miljø.

Blomster på de udendørs terrasser kan også tiltrække sommerfugle og bier. En del medarbejdere vil finde indsatsen spændende og medvirke med ideer og forslag. Det kan endda inspirere til at gøre noget for bierne i deres egne haver.

Er der større grønne områder ved virksomheden kan man så minikløver i græsset, og lade nogle områder blive omdannet til blomsterenge, ved kun at slå arealerne når mælkebøtterne er afblomstret og sent om efteråret. Ved at fjerne det afklippede materiale fjernes næringsstoffer fra arealet og blomsterrigdommen øges.

Ved nybygninger bør det overvejes om det kan være en fordel at bygge med grønt tag med dække af stenurt, skovjordbær og andre egnede blomsterplanter, der kan gavne diversiteten.

Læhegn og busketter med blomstrende træer og buske vil være med til at sikre blomster til bierne gennem hele sæsonen. En bræmme af blomster og områder med bar jord vil hjælpe med såvel føde, som redepladser til de jordboende enlige bier.

SÅ OG PLANT BIVENLIGT

 • Areal med bivenlige blomster

Etabler bede eller arealer med bivenlige blomster. Dette kan ske ved at udså eller udplante planter der er rig på pollen og nektar, eller ved at efterlade et areal med bar jord, hvor eventuelle vilde frø i jorden får lov at spire naturligt. Du kan læse mere om bivenlige planter her.

 • Blomsternde læhegn og busketter

Læhegn kan bestå af mange blomstrende høje og lave træarter. Pilearter, mirabel, fuglekirsebær, slåen, hvidtjørn, hæg og skovæbler. Lav en “fodpose” af biplanter langs hegnene og efterlad nogle områder med bar jord til redepladser for enlige bier.

 • Blomstrende alleer

Lind, hestekastanie, seljerøn kan med fordel bruges til allétræer.

 • Kløver i græsplænerne

Vælg en plæneblanding med kløver, eller så minikløver i græsplænen. Det giver blomster som bierne kan besøge hele sommeren.

KLIP BIVENLIGT

 • Lad græsplænen blomstre

Lad være med at klippe alle blomstrende plæner på en gang. Ved at klippe forskudt vil der hele tiden være områder med blomster. Ved at klippe lidt sjældnere og fjerne det afklippede fremmes blomsterrigdommen i plænen med bellis, bruneller, kløver og ja – mælkebøtter. Men ved at klippe efter at mælkebøtterne har blomstret, kan frøspredningen undgås.

 • Klip hækken efter blomstring

Vent med at klippe hækken med blomster til efter afblomstringen. Nyd i stedet blomsterrigdommen og klip bagefter, så når fugleunger også at flyve fra reden.

SKAB BIVENLIG PLADS

 • Gamle træer

Lad gamle udgåede træer stå i læhegnene. De kan blive til fine hjem for mange insekter (humlebier og enlige bier). Plant vedbend ved træet, så forbliver det grønt og vedbend giver føde til bierne sent på sæsonen.

 • Bar jord

Lav områder med bar jord, gerne langs læhegn og busketter.
Mange enlige bier laver reder og overvintrer i jorden. Det skal være bar jord, som ikke bearbejde i dybden. En overfladisk behandling med skuffejernet uden for biernes flyvetid er muligt.

 • Bunker af sten og kvas

Mange bier yngler i visne stængler og i stendiger og bunker af sten. Så efterlad visne planter og stængler i læhegn og busketter. Et hjørne med en stenbunke eller flot stensætning med stenbedsplanter kan pynte og være værdifulde levesteder for bier. Et sted hvor de holdes tørre uden at være i direkte sol og beskyttet mod vind og vejr.

 • Lav et bihotel og en lille bigård

Et bihotel kan hjælpe med redepladser til nogle arter af enlige bier og en bigård med honningbier, kan give honning til kantinen, personalet og gaver til gæster.

 • Undgå sprøjtemidler

Rigtig mange sprøjtemidler er skadelige for bierne. Det gælder ikke kun insektmidler, men også mange ukrudtsmidler og svampemidler kan skade bierne. Ukrudtsmidlerne fjerner blomstrende planter og nogle kan selv i meget små doser skade blomstringen.

 

 


< TILBAGE