Bivenlige arealer i Haderslev Kommune

Haderslev kommune har udlagt arealer på sammenlagt 20.700 m2 med bivenlige frøblandinger.
Blandingerne er er placeret på flere forskellige lokationer i kommunen.

I Haderslev kommune er der ligeledes mange vejtræer og parktræer som tiltrækker bier, f.eks Lindetræer, Røn, Paradisæbler, Hvidtjørn og Pil.

I mange af vores staudebede er der anvendt bivenlige stauder, og der er ligeledes lagt forårsløg, som f.eks Krokus , Snepryd, Perlehyacint og Skilla.

I 2021 blev der anlagt en insekthave i Damparken, hvis funktion er at skabe opmærksomhed på, hvilke planter der tiltrækker insekter. I haven er der opsat en infotavle med en oversigt over planterne.
Der anlægges en tilsvarende have i Gram i 2022, og en i Vojens i 2023.

Vejrabatterne klippes om foråret kun i begrænset omfang, a.h.t. oversigt og fremkommelighed. Om efteråret klippes kun visse rabatter til bagkant, for at hindre vedopvækst.

I forbindelse med udtynding eller fældning af risikotræer, efterlades hvor det er muligt, træstubbe og grene til naturlig omsætning.

Se oversigt over kommunens bivenlige arealer her.

 


< TILBAGE


Oprettet som bivenlig med følgende initiativer

Så og plant bivenligt

  • Der er etableret mindst 1 hektar bivenlige planter
  • Blomstrende alléer med bivenlige træer

Klip bivenligt

  • Plejen af vejrabatter tilrettelægges
  • så blomsterrigdommen øges
  • Der klippes kun
  • hvor det er mest nødvendigt

Skab bivenlig plads

  • Der samarbejdes med lokal biavlerforening
  • Gamle træer og stubbe
  • som får lov til at stå med gode redemuligheder