Haven

Haven er på over 2111m2 og græsplænen er med mange forskellige vilde blomster, såsom kløver, mælkebøtter og mange andre arter som jeg ikke kender navnet på. Der er frugttræer (en lille plantage med 13) bestående af kirsebær og forskellige æblesorter.

Der er etableret blomsterbed med bi-venlige blomster og krukker med sommerfuglebuske.

Der skal laves sedumtag på nybyggeri med bivenlig sedum-beplantning og næste år skal der etableres en taghave, istedet for tagpap.


< TILBAGE


Oprettet som bivenlig med følgende initiativer

Så og plant bivenligt

 • Der er etableret blomsterbed eller areal med bivenlige blomster
 • Kløver og/eller andre blomster i græsplænen
 • Træer og/eller buske med bær og frugt
 • Der er udplantet løg

Klip bivenligt

 • Blomstrende hæk klippes efter afblomstring
 • Græsplænen klippes sjældent og får lov at blomstre
 • Der klippes kun
 • hvor det er mest nødvendigt
 • Blomstrende træer og buske klippes
 • så de danner nye blomstrende skud

Skab bivenlig plads

 • Bunker af sten
 • træ og kvas
 • med redemuligheder for vilde bier
 • Områder med urørt bar jord og sand hvor de jordboende bier kan lave reder og overvintre
 • Der anvendes ingen pesticider
 • Gamle træer og stubbe
 • som får lov til at stå med gode redemuligheder