Nykøbing sukkerfabrik – En bivenlig sukkerfabrik

Nordic Sugar er en virksomhed, som er afhængig af naturen og det er i vores interesse at sikre en god balance mellem natur, miljø og produktion.

På sukkerfabrikken i Nykøbing har vi et stort område på ca. 70 ha. Området ligger på Hasselø, lige uden for byen og er et stort set uberørt område med insekter, fugle og dyr. Området er fabrikkens jordbassiner, dvs. det er et produktions areal, hvor natur og produktion går hånd i hånd. Jordbassinerne er et menneskeskabt område, som tjener det formål at bundfælde og opbevare den jord der vaskes af roerne, inden de skal snittes og omdannes til sukker.

Området omkring jordbassinerne er derfor en blanding af afvandingskanaler, sumpområde og blanke søer. Rundt omkring er der uberørte grønne arealer og blomstrende læhegn. Der findes ligeledes flere sten- og jordbunker forskellige steder på området. Bunkerne er ikke permanente, men øges med de sten, som kommer ind med roerne, og bunkerne anvendes ligeledes til reparationer af jordveje.

Det er et område, som ikke er offentligt tilgængeligt, da det er et produktionsområde.

Nykøbing sukkerfabrik er særlig bi-attraktiv og venlig, pga. det forholdsvis fredelige område i jordbassinerne.


< TILBAGE


Oprettet som bivenlig med følgende initiativer

Så og plant bivenligt

 • Der er etableret areal med bivenlige blomster
 • Blomstrende læhegn og busketter

Klip bivenligt

 • Græsplænen klippes sjældent og får lov at blomstre
 • Blomstrende hæk klippes efter afblomstring

Skab bivenlig plads

 • Gamle træer og stubbe
 • som får lov til at stå med gode redemuligheder
 • Bunker af sten
 • træ og kvas
 • med redemuligheder for vilde bier
 • Områder med urørt bar jord og sand hvor de jordboende bier kan lave reder og overvintre
 • Der er opsat bihoteller og/eller bistader
 • Der anvendes ingen pesticider