Sindal Golfklub

Miljøblomster

Vi har sået blomster til sommerfugle og bier i et område hvor vi før klippede rough. Nu får det lov til at stå uberørt hele året, og en lokal biavler har sat stader op, så kan vi købe vores lokale honning på banen. Du er altid velkommen til at plukke en blomst, men pas nu på bierne  Der er miljøområder på hul 3 – 4 – 5 og på hul 8


< TILBAGE


Oprettet som bivenlig med følgende initiativer

Så og plant bivenligt

 • Der er udsået minimum 1000 m2 bivenlige blomster
 • Blomsternde læhegn og busketter
 • Blomstrende alléer med bivenlige træer

Klip bivenligt

 • Blomstrende hæk klippes efter afblomstring
 • Nogle græsarealer klippes sjældent og får lov at blomstre

Skab bivenlig plads

 • Bunker af sten
 • træ og kvas
 • med redemuligheder for vilde bier
 • Gamle træer og stubbe
 • som får lov til at stå med gode redemuligheder
 • Der er opsat bihoteller og/eller bistader
 • Pesticider anvendes kun hvor det er yderst nødvendigt