Træsamlingen “Over Bedelund”

Midt i Vendsyssel, 85 meter over havet, er der siden 1984 plantet over 200 forskellige arter i træer fra hele verden. Træerne har perioder med blomstring fra tidligt forår til sent efterår. Flere træer er endog meget søgte af bier, især Kinesertræer (Koelreutheria panniculata) og Korktræ (Phellodendron insulare).
Fra 2018 er der opsat to mindre hjemmebyggede insekthoteller der blev fuldt beboet straks fra starten, så flere hoteller er på vej.


< TILBAGE


Oprettet som bivenlig med følgende initiativer

Så og plant bivenligt

 • Der er etableret blomsterbed eller areal med bivenlige blomster
 • Kløver og/eller andre blomster i græsplænen
 • Træer og/eller buske med bær og frugt
 • Der er udplantet løg

Klip bivenligt

 • Blomstrende hæk klippes efter afblomstring
 • Græsplænen klippes sjældent og får lov at blomstre
 • Der klippes kun
 • hvor det er mest nødvendigt
 • Blomstrende træer og buske klippes
 • så de danner nye blomstrende skud

Skab bivenlig plads

 • Bunker af sten
 • træ og kvas
 • med redemuligheder for vilde bier
 • Områder med urørt bar jord og sand hvor de jordboende bier kan lave reder og overvintre
 • Der er opsat bihoteller og/eller bistader
 • Der anvendes ingen pesticider
 • Gamle træer og stubbe
 • som får lov til at stå med gode redemuligheder