Arne T. Henriksen genvalgt som formand

19. september 2020

På Danmarks Biavlerforenings generalforsamling blev Arne T. Henriksen genvalgt som formand.

 

Til bestyrelsen skulle der vælges tre bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. På valg var Helle Sehested, Erling Atzen og Jens Sproegel, og de to sidstnævnte havde på forhånd meddelt, at de ikke genopstiller.

I alt meldte seks kandidater sig til de tre bestyrelsesposter. De delegerede valgte Helle Sehested (3574 stemmer), Torben Strømgaard Hansen (2268 stemmer) og Jan Bønnelykke Sørensen (1779 stemmer) til bestyrelsen. Thomas Skall blev valgt til posten som suppleant.

 

Den nyvalgte bestyrelse består således af (fra venstre mod højre): Torben Strømgaard Hansen, Ivan Nielsen, Arne T. Henriksen, Helle Sehested, Jan Bønnelykke Sørensen, Peter Nissen og Bo Brebøl.