Arne T. Henriksen genvalgt til formand

06. april 2019

På denne skønne og lune forårsdag holdt Danmarks Biavlerforening sin årlige generalforsamling på Fyn. Næsten 100 delegerede og gæster var mødt frem, og de kunne med tilfredshed konstatere, at det atter har været et travlt år for biavlen og foreningen.

Til formandsposten blev Arne T. Henriksen genvalgt uden modkandidat.
På valg til bestyrelsen var Bo Brebøl, Ivan B. Nielsen og Peter Nissen. Alle blev de genvalgt, mens Peter Sjøgren blev suppleant.

Du kan finde materialet fra generalforsamlingen her
I Tidsskrift for Biavl kan du i maj-nummeret læse et fyldigt referat fra generalforsamlingen.