Biavlere fra 130 lande er samlet i Canada

11. september 2019

Hvert andet år afholder biavlernes verdensorganisationen Apimondia deres verdenskongres. Derfor er biavlere fra hele verden lige nu samlet i Canada.

I disse dage er mere end 5000 biavlere fra 130 lande samlet til Apimondias verdenskongres i byen Montreal i Canada. Blandt de mange deltagere finder man 25 danske biavlere, herunder en delegation fra Danmarks Biavlerforening, som alle er rejst til den Canadiske by, for at deltage i kongressen.

Ved kongressen finder man mulighed for at opleve en stor biavlsudstilling, hvor blandt andet leverandører til biavlserhvervet udstiller deres produkter. I den store messehal finder man selvfølgelig det danske firma Swienty, som blandt andet udstiller et udvalg af deres tappemaskiner på messen.

En væsentlig del af kongressen er også de mange videnskabelige oplæg, som kører sideløbende i hele seks sale. Her kan man høre om nyeste forskning inden for alt fra biernes sundhed til markedsføring af honning. Her bliver både biavlere og forskere klædt på med nyeste viden.

Medaljer til Danmark

Mandag blev spændingen udløst for de deltagere, der har indleveret emner til kongressens World Beekeeping Award. Her bedømmes alt fra honninger til bøger og biavlsmateriel. Der var flere danske emner indleveret til konkurrencen og glæden var stor, da der i kategorien ”Opfindelser” blev uddelt en flot anden plads til DALINNO rammen, der er en ny plastik-ramme, som forenkler arbejdsprocessen med at montere voks. I kategorien multimedie vandt Bisygdomsappen fra Danmarks Biavlerforening en flot tredje plads.

Valg af ny præsident

Verdenskongressen Apimondia er også stedet, hvor de mere end hundrede medlemsorganisationer mødes til generalforsamling. Således var også Danmarks Biavlerforenings to delegerede på plads ved generalforsamlingen, hvor regnskaber og arbejdsplaner blev gennemgået.

Ud over valg til de mange poster i organisationens kommissioner, så skulle der i år også vælges ny præsident. Kandidaten til denne vigtige post var den amerikanske biavlsforsker Jeffery S. Pettis, som blev valgt med applaus. Flere danske biavlere oplevede Jeffrey, da han holdt flere oplæg på Dansk Biavlskonference i 2019.

Måske København i 2025

I 2017 bød Danmarks Biavlerforening ind på at blive vært for verdenskongressen Apimondia i 2021. Desværre vandt Rusland den endelige afstemning, og løb derfor med retten til værtskabet i 2021. Det er nu besluttet at gøre en ny indsats. Danmarks Biavlerforening vil i 2021 sammen med Norges Birøkterlag og Sveriges Biodlares Riksförbund endnu en gang byde ind på at blive vært for verdenskongressen i 2025.

Denne gang bliver det et samlet skandinavisk bud med København som kongresdestination. De skandinaviske lande har været engageret i verdensorganisationen i mange år, og det er tid til at invitere verdens biavlere til Skandinavien, så de kan få et spændende indblik i den skandinaviske biavl.

Sammen med Norge og Sverige er indsatsen allerede startet, idet der uddeles information og knyttes kontakter til andre lande, der kan støtte det skandinaviske bud.

Den store verdenskongres i Montreal slutter torsdag.

 


Skrevet af: Rune Havgaard Sørensen