Deltag i et spændende projekt om at dokumentere vilde biers redepladser

12. februar 2020

For at skabe øget viden om vilde biers redepladser igangsætter Danmarks Biavlerforening et projekt, hvor medlemmer inviteres til at indsamle observationer. Deltag i informationsmøde om projektet søndag den 8. marts i Middelfart.

Danmarks Biavlerforening bidrager løbende med viden til forskellige tiltag, herunder bivenlige tiltag og regeringens kommende biodiversitetspakke. Vi finder i den forbindelse, at der er behov for mere praktisk viden om vilde biers levesteder.

Specielt med hensyn til redepladser og redemateriale mangler der viden om de vilde biers præferencer, og om hvorledes man bedst fremmer deres livsbetingelser. Det er derfor glædeligt, at Danmarks Biavlerforening har opnået støtte fra Ole Heyes Fond til at gennemføre et projekt om netop dette.

I projektet har vi brug for hjælp fra interesserede biavlere til at observere og indsamle viden om de vilde biers redepladser. Dette sker ved at indberette redebeskrivelser og fotos m.v. til en fælles database.

DBF inviterer interesserede biavlere til et “opstartsmøde” i forbindelse med biavlskonferencen.

Mødet afholdes søndag den 8. marts kl. 15.30 til ca. 17.00

På mødet vil vi informere om projektet, samt instruere i hvordan du kan indsamle data og lave registreringer til projektet. Sekretariatsleder Rune Havgaard Sørensen vil fortælle om baggrunden for projektet, og konsulenterne Lise Hansted og Asger Søgaard Jørgensen vil gennemgå projektplan og detaljer.

Danmarks Biavlerforening er vært ved kaffen, men du skal selv dække udgifter til eventuel transport (Ønsker du at deltage i selve biavlskonferencen skal du tilmelde dig og betale som beskrevet på konferencens hjemmeside).

Tilmelding til projektmødet bedes foretaget på mail til asj@biavl.dk senest 25. februar. Ved tilmelding bedes oplyst navn, adresse og telefonnummer.

Vil du gerne deltage i projektet, men har du ikke mulighed for at deltage i mødet den 8. marts, så giv gerne besked, så prøver vi at finde en anden løsning på introduktion til projektet.

Specielt med hensyn til redepladser
og redemateriale mangler der
viden om de vilde biers præferencer
Foto: Jørgen Balslev Hansen.

 


Skrevet af: Rune Havgaard Sørensen